ഷൊര്‍ണൂര്‍ ഭാഗത്തേക്ക്
തീവണ്ടിസമയം - കാസര്‍കോട് റെയില്‍വെസ്റ്റേഷന്‍ ഫോണ്‍: 230200, 220800 (സ്റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍) 18.02.15 മുതല്‍ വന്ന സമയം (നന്പര്‍, വണ്ടിയുടെ പേര്,സമയം എന്ന ക്രമത്തില്) 12618 -നിസാമുദ്ദീന്‍-എറണാകുളം മംഗള എക്സ്പ്രസ് -01.33 10215-മഡ്ഗാവ്-എറണാകുളം സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് (തിങ്കള്‍)-03.53 16649-മംഗലാപുരം-നാഗര്‍കോവില്‍ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് -05.40 12218 -ഛണ്ഡീഗഢ്-കൊച്ചുവേളി സന്പര്‍ക്കക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ് (വെള്ളി, ഞായര്‍) -03.10 12288-ഡെറാഡൂണ്‍-കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് (ബുധന്‍)-03.53 12484-അമൃത്സര്‍-കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് (ചൊവ്വ) -03.53 19262-പോര്‍ബന്ദര്‍-കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് (ശനി) -03.53 56654-മംഗലാപുരം-കോഴിക്കോട് പാസഞ്ചര്‍ -06.12 16345-ലോകമാന്യതിലക്-തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്-05.18 19578-ഹാപ്പ-തിരുനല്‍വേലി സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് (ഞായര്‍, തിങ്കള്‍)-06.48 16860-മംഗലാപുരം-ചെന്നൈ എഗ്മൂര്‍ എക്സ്പ്രസ് -07.39 16605-മംഗലാപുരം-നാഗര്‍കോവില്‍ ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് -08.09 56324-മംഗലാപുരം-കോയന്പത്തൂര്‍ പാസഞ്ചര്‍-08.36 16517-യശ്വന്ത്പൂര്‍-കണ്ണൂര്‍ എക്സ്പ്രസ്-09.18 22113-ലോകമാന്യതിലക്-കൊച്ചുവേളി സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (ബുധന്‍, ഞായര്‍) -08.58 12201 -ഗരീബ്രഥ്-ലോക്മാന്യ തിലക്-കൊച്ചുവേളി (ചൊവ്വ, ശനി) -08.58 22609-മംഗലാപുരം-കോയന്പത്തൂര്‍ ഇന്‍റര്‍സിറ്റി-12.24 22150-പൂന-എറണാകുളംസൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് (വ്യാഴം, തിങ്കള്‍)-12.08 12602-മംഗലാപുരം-ചെന്നൈ മെയില്‍-14.05 16348-മംഗലാപുരം-തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് -15.03 12686-മംഗലാപുരം-ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ്-16.53 16337-ഓഖ-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് (ചൊവ്വ, ഞായര്‍)-14.28 16333-വരാവല്‍-തിരുവനന്തപുരം എക്സ്പ്രസ് വെള്ളി) -14.28 16335-ഗാന്ധിധാം-നാഗര്‍കോവില്‍ എക്സ്പ്രസ് (ശനി)-14.28 16311 -ബിക്കാനിര്‍-കൊച്ചുവേളി (വ്യാഴം)-14.28 19260-ഭാവനഗര്‍-കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് (തിങ്കള്‍)-14.28 16856-മംഗലാപുരം-പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസ് (വെള്ളി) (സേലം വഴി)-17.29 56656-മംഗലാപുരം-കണ്ണൂര്‍ പാസഞ്ചര്‍-17.32 56666-ബൈന്തൂര്‍-കാസര്‍കോട്-18.10 16687-മംഗലാപുരം-ജമ്മുതാവി-നവയുഗ് എക്സ്പ്രസ് (തിങ്കള്‍)-17.28 16858-മംഗലാപുരം സെന്‍ട്രല്‍ -പുതുച്ചേരി എക്സ്പ്രസ് (ത്രിച്ചി വഴി) (ഞായര്‍)-17.29 16603-മംഗലാപുരം-തിരുവനന്തപുരം മാവേലി-18.24 22634-നിസാമുദ്ദീന്‍-തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (ഞായര്‍)-18.38 16630-മംഗലാപുരം-തിരുവനന്തപുരം മലബാര്‍ എക്സ്പ്രസ്-19.14 11097 -പൂന-എറണാകുളം പൂര്‍ണ എക്സ്പ്രസ് (ഞായര്‍) -20.18 17605-മംഗലാപുരം സെന്‍ട്രല്‍-കച്ചെഗുഡ എക്സ്പ്രസ് (ബുധന്‍, ശനി)-20.39 16566-മംഗലാപുരം സെന്‍ട്രല്‍ -യശ്വന്ത്പൂര്‍ എക്സ്പ്രസ് (തിങ്കള്‍)-20.39 12978-അജ്മീര്‍-എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് (ശനി) -20.18 22638-മംഗലാപുരം-ചെന്നൈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്-22.59 22852-മംഗലാപുരം സെന്‍ട്രല്‍-സാന്ദ്ര ഗെച്ചി വിവേക് എക്സ്പ്രസ് (ഞായര്‍) 23.38About the author

Utharadesam Online Network
page designed and posted by utharadesam Online Network TeamOther Works