മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്ക്
തീവണ്ടിസമയം - കാസര്‍കോട് റെയില്‍വെസ്റ്റേഷന്‍, ഫോണ്‍: 230200, 220800 (സ്റ്റേഷന്‍ മാസ്റ്റര്‍)--18.02.15 മുതല്‍ വന്ന സമയം (നന്പര്‍, വണ്ടിയുടെ പേര്,സമയം എന്ന ക്രമത്തില്) 22633 തിരുവനന്തപുരം-നിസാമുദ്ദീന്‍ സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് (വ്യാഴം) 01.23 22637 ചെന്നൈ-മംഗലാപുരം വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 02.44 12977 എറണാകുളം-അജ്മീര്‍ മരുസാഗര്‍ (തിങ്കള്‍) 03.38 16334 തിരുവനന്തപുരം-വരാവല്‍ എക്സ്പ്രസ് (ചൊവ്വ) 03.38 16336 നാഗര്‍ കോവില്‍-ഗാന്ധിധാം എക്സ്പ്രസ് (ബുധന്‍) 03.38 16338 എറണാകുളം-ഓഖ എക്സ്പ്രസ് (വ്യാഴം-ശനി) 03.38 16312 കൊച്ചുവേളി-ബിക്കാനിര്‍ (ഞായര്‍) 03.38 19259 കൊച്ചുവേളി-ഭാവനഗര്‍ എക്സ്പ്രസ് (വെള്ളി) 03.38 11098 എറണാകുളം-പൂന പൂര്‍ണ എക്സ്പ്രസ് (ചൊവ്വ) 05.53 56665 കാസര്‍കോട്-ബൈന്തൂര്‍ 06.40 16604 തിരുവനന്തപുരം-മംഗലാപുരം മാവേലി 06.49 56661 ചെറുവത്തൂര്‍-മംഗലാപുരം പാസഞ്ചര്‍ 07.17 12685 ചെന്നൈ-മംഗലാപുരം സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ് 07.29 16855 പുതുച്ചേരി-മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് (വെള്ളി), (സേലം വഴി) 08.19 22851 സാന്ദ്രഗെച്ചി-മംഗലാപുരം വിവേക് എക്സ്പ്രസ് (ശനി) 08.19 16629 തിരുവനന്തപുരം-മംഗലാപുരം മലബാര്‍ 08.39 56655 കണ്ണൂര്‍-മംഗലാപുരം പാസഞ്ചര്‍ 09.18 16347 തിരുവനന്തപുരം-മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് 09.39 16857 പുതുച്ചേരി-മംഗലാപുരം സെന്‍ട്രല്‍ വീക്കിലി എക്സ്പ്രസ് (ത്രിച്ചി വഴി) (ഞായര്‍) 09.54 17606 കച്ചെഗുഡ-മാംഗ്ലൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ എക്സ്പ്രസ് (ബുധന്‍, ശനി) 09.53 12601 ചെന്നൈ-മംഗലാപുരം മെയില്‍ 11.18 22149 എറണാകുളം-പൂന സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ് (വെള്ളി, ചൊവ്വ) 11.28 22114 കൊച്ചുവേളി-ലോകമാന്യതിലക് എക്സ്പ്രസ് (തിങ്കള്‍, വ്യാഴം) 11.28 22610 കോയന്പത്തൂര്‍-മംഗലാപുരം ഇന്‍റര്‍സിറ്റി 12.37 16606 നാഗര്‍കോവില്‍-മംഗലാപുരം ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ് 15.53 16565 യശ്വന്ത്പൂര്‍ -മംഗലാപുരം സെന്‍ട്രല്‍ എക്സ്പ്രസ് (തിങ്കള്‍) 16.19 16518 കണ്ണൂര്‍-യശ്വന്ത്പൂര്‍ എക്സ്പ്രസ് (വഴി മംഗലാപുരം) 17.44 56323 കോയന്പത്തൂര്‍-മംഗലാപുരം ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചര്‍ 18.11 16650 നാഗര്‍കോവില്‍-മംഗലാപുരം പരശുറാം എക്സ്പ്രസ് 19.09 12202 ഗരീബ്രഥ് -കൊച്ചുവേളി-ലോക്മാന്യ തിലക് (ഞായര്‍, വ്യാഴം) 19.19 12483 കൊച്ചുവേളി-അമൃത്സര്‍ എക്സ്പ്രസ് (ബുധന്‍) 19.18 12287 കൊച്ചുവേളി-ഡെറാഡൂണ്‍ എക്സ്പ്രസ് (വെള്ളി) 19.19 12217 കൊച്ചുവേളി-ഛണ്ഡീഗഢ് സന്പര്‍ക്കക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ് (ശനി) 19.19 12617 എറണാകുളം-നിസാമുദ്ദീന്‍ മംഗള എക്സ്പ്രസ് 20.49 16859 എഗ്മൂര്‍-മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് 20.19 10216 എറണാകുളം-മഡ്ഗാവ് സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് (തിങ്കള്‍) 20.08 16688 ജമ്മുതാവി-മംഗലാപുരം നവയുഗ് എക്സ്പ്രസ് (ഞായര്‍) 21.28 19577 തിരുനല്‍വേലി-ഹാപ്പ സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് (തിങ്കള്‍, ചൊവ്വ) 21.08 19261 കൊച്ചുവേളി-പോര്‍ബന്ദര്‍ എക്സ്പ്രസ് (ഞായര്‍) 21.08 16346 തിരുവനന്തപുരം-ലോകമാന്യതിലക് നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് 22.17About the author

Utharadesam Online Network
page designed and posted by utharadesam Online Network TeamOther Works