തളങ്കര കാനക്കോട് ബാന്തുക്കുടി തറവാട് വയനാട്ടുകുലവന്‍ തെയ്യംകെട്ട് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കെട്ടിയാടിയ കോരച്ചന്‍ തെയ്യത്തിന്റെ വെള്ളാട്ടം

Submitted on:Thursday January 01 1970 05:33 AM


1 of 647
  

Next